Nettospær 20 grader

Sikkerhedsklasse CC1
Lille konsekvens næsten uden fare for tab af menneskeliv, og de økonomiske, sociale eller miljømæssige konsekvenser er små eller kan lades ude af betragtning. Bygninger som normalt ikke benyttes af mennesker f.eks. lager, drivhuse, maskinhuse og stalde.


Sikkerhedsklasse CC3
Stor konsekvens med stor fare for tab af menneskeliv, eller de økonomiske sociale eller miljømæssige konsekvenser er meget store. Eks. Tribuner, offentlige bygninger, hvor følgerne af svigt er meget alvorlige f.eks. en koncertbygning.


Sikkerhedsklasse CC2
Moderat konsekvens med fare for tab af menneskeliv, eller de økonomiske sociale eller miljømæssige konsekvenser er betydelige. F.eks. boliger, kontorbygninger, offentlige bygninger, produktionshaller hvor følgerne af svigt er moderate.
Rank Steel A/S • Industrivej 23 • DK-6900 Skjern • Tel. (+45) 9735 0033