Projektering og muligheder


 

  Billeder fra Rank Steels første projekt.


Flere referencer:

Industrihal i Silkeborg
Kolind Fjernvarme
Hangarbygning i Billund
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når vi modtager en forespørgsel behandler vi den altid med største omhu. Vi gransker opgaven og definerer præcis hvad vi skal lave en pris på. Mange af de sager vi arbejder med er ved udbudstidspunktet færdigprojekteret og opgaven er derfor klart defineret. Andre opgaver giver os større mulighed for at præge projektet, i denne type opgaver står Rank Steel for færdigprojektering iht. Deres ønsker.
 
Vi kan dimensionere alle typer konstruktioner til byggeriet, idet vi kun anvender de nyeste og dokumenteret bedste dimensioneringsprogrammer. På denne baggrund definerer vi helt skarpt hvordan emnet skal udformes, og vi kan herefter kalkulere en pris.
  
Som nævnt andetsteds på siden er vi altid interesserede i at komme ind i Deres bygge projekt så tidligt som muligt, så vi sammen kan finde den mest pris- og funktionsgunstige løsning.
 
Når vi er blevet enige udarbejder vi oversigtstegninger som planer og opstalter i nødvendigt omfang, når den ydre geometri på projektet er afklaret iværksætter vi udarbejdelse af produktionstegninger, som i ønsket omfang fremsendes til Deres gennemsyn. De har således, som kunde indflydelse på projektet og prisen helt frem til sidste arbejdsgang inden projektet går i produktion.


Rank Steel A/S • Industrivej 23 • DK-6900 Skjern • Tel. (+45) 9735 0033