Tagkollaps efter snefald! Plads til forbedring?Rapporten er udarbejdet for Erhvervs‐ og Byggestyrelsen i henhold til aftale mellem styrelsen og Dansk Standard af 2010‐03‐25 vedrørende "Undersøgelse af årsager til tagkollaps i forbindelse med snefald vinteren 2010".

 

Rapport for EBST efter vinteren 2010.

 

Det er stof til eftertanke når man skal bygge hal. Skal normerne sådan lige overholdes eller er det fornuftigt at gardere sig til kommende vintre(Bornholm i 2011)). Vi kan og "må" dimensionere helt op til grænsen, forsikringerne dækker og myndighederne siger fint. I sidste ende er afgørelsen hos dem som køber, altså om det bare skal være godt nok, eller der skal være ekstra sikkerhed. Vi kan lave en konstruktion der lige tager 20 eller 30 cm sne ekstra og ja det koster lidt mere. 10 % på stålet bliver ikke mange procent på hele bygningen.

Rank Steel A/S • Industrivej 23 • DK-6900 Skjern • Tel. (+45) 9735 0033